Způsob nahlášení údajů

Publikováno:
11. listopad 2020
Autor:
  • Veronika Odrobinová
  • GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
Obor:

Návrh na zápis do rejstříku skutečných vlastníku může podat pouze ta právnická osoba, o jejíhož skutečného majitele jde, nebo svěřenský správce svěřenského fondu, o jehož skutečného majitele jde, resp. osoba oprávněná za navrhovatele jednat (typicky členové statutárního orgánu). Navrhovatel může ve věci podání návrh samozřejmě zmocnit třetí osobu.

V případě potřeby pro Vás nahlášení skutečného majitele můžeme zařídit.

 

Autor: Veronika Odrobinová, GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.