Zprostředkovatelská odměna je součástí hodnoty jídla