Zprostředkovatelská odměna je součástí hodnoty jídla

Publikováno:
18. duben 2014
Obor:

Zprostředkovatelská odměna uhrazená při nákupu stravenek je součástí hodnoty jídla. Proto je daňově uznatelná jen do výše 55 % dle § 24 odst. 2 písm. j) ZDP. Toto opět potvrdil judikát 7 Afs/33/2013-34.

Autor: Ivan Fučík