Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR

Publikováno:
10. říjen 2017
Autor:
Obor:

Ministerstvo financí zveřejnilo dne 2. října 2017 zprávu Světové banky o kapitálovém trhu v ČR, která popisuje současný stav kapitálového trhu v ČR a formuluje doporučení pro další rozvoj. Tato doporučení jsou členěna do tematických skupin, například zatraktivnění trhu pro investory, podpoření vstupu malých a středních podniků na trh, povzbuzení používání investičních fondů, posílení sektoru penzijních fondů, prohloubení obchodování s vládními dluhopisy a další.

Příprava zprávy byla financována Evropskou komisí a je výsledkem výzkumu týmů expertů Světové banky, kteří analyzovali podmínky a specifika kapitálového trhu přímo v ČR. Případné připomínky, požadavky na doplnění, či upřesnění ke zprávě je možné posílat emailem do 31. října 2017. Tyto připomínky budou vzaty v potaz při tvorbě dokumentu „Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR“, v němž hodlá Ministerstvo financí uplatnit výstupy a doporučení z této zprávy.

Autor: