Zpráva o vztazích za rok 2013

Publikováno:
14. březen 2014
Obor:

Po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích se objevilo mnoho otázek týkajících se Zprávy o vztazích za rok 2013. Bude se sestavovat podle „starého" obchodního zákoníku nebo již podle zákona o obchodních korporacích? A co v případě, že má společnost hospodářský rok 2013/2014? K zodpovězení těchto a dalších otázek vydala Komora auditorů ČR ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti shrnutí týkající se problematiky Zprávy o vztazích za rok 2013. Celý materiál naleznete zde:

http://www.kacr.cz/file/1904/Ov%C4%9B%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD%20zpr%C3%A1vy%20o%20vztaz%C3%ADch%20od%202014%20schv%C3%A1leno.pdf

Autor: Ivan Fučík