Značení lihu – sledovací zařízení

Publikováno:
21. únor 2014
Obor:

Celní správa na svých webových stránkách zveřejnila informaci, jakým způsobem by měla být splněna povinnost vybavit sledovacím zařízením místa, kde se provádí značení lihu. Tato povinnost vyplývá z nového zákona o povinném značení lihu. Kompletní informaci naleznete zde:  

http://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/vybavenost-sledovacim-zarizenim-mista-kde-se-provadi-znaceni-lihu.aspx

Autor: Ivan Fučík