Zmírnění sankcí u kontrolního hlášení?

Publikováno:
18. leden 2016
Obor:

V druhém lednovém týdnu vláda schválila návrh Ministerstva financí na zmírnění sankcí a prodloužení lhůty u kontrolního hlášení DPH. Tento návrh do zákona o DPH doplňuje institut prominutí pokuty, který by se týkal pokut vznikajících ze zákona v pevně stanovené výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč, a který umožní zohlednit ospravedlnitelné důvody pro prodlení s podáním kontrolního hlášení či reakcí na výzvu správce daně. V případě pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, bude tolerováno jedno pochybení pro každý kalendářní rok. Ministerstvo financí počítá s účinností k 1. červnu 2016, nicméně úprava by měla být vztažena i na případy, které nastanou před tímto datem. Více informací naleznete zde: 

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/ministerstvo-financi-posila-do-snemovny-23665.

Autor: Fučík & partneři