Změny ve zdaňování fyzických osob za rok 2017

Publikováno:
5. březen 2018
Autor:
Obor:

V souvislosti s blížícím se termínem pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsme pro Vás připravili článek s přehledem nejdůležitějších změn v této oblasti.

Paušální výdaje

U fyzických osob je velmi častá možnost využití výdajů paušálních namísto skutečně vynaložených výdajů. Tyto paušály jsou ohraničeny maximální možnou částkou, která se v roce 2017 snížila na polovinu. Přehled výše daných paušálů je uveden v tabulce níže. 

     tabulka_01.jpg

Současně se snížením maximální částky paušálního výdaje si však poplatník může za rok 2017 uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti (pokud splní zákonné podmínky). Za rok 2016 poplatník, který uplatňoval výdaje procentem z příjmů (a související dílčí základ daně byl vyšší než 50 % celkového základu daně), tuto slevu a daňové zvýhodnění uplatnit nemohl.

Vzhledem k nabytí účinnosti novely zákona v průběhu roku, je na základě přechodných ustanovené poplatníkovi ponechána volba, zda v roce 2017 uplatní vyšší horní hranici paušálu (2 000 000 Kč) s nemožností uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na dítě či si uplatní sice nižší hranici paušálních výdajů (1 000 000 Kč), ovšem má možnost výše uvedené daňové úlevy uplatnit.

Která varianta je u poplatníků, kteří mají příjmy ze samostatné činnosti (případně nájmu) vyšší než 1 000 000 Kč, výhodnější, je nutné individuálně propočítat.

Zjednodušený příklad:

Pan Novák je zaměstnaný a zároveň pronajímá byty. Hrubá mzda pana Nováka je v tomto případě 500 000 Kč. Příjmy z nájmu má pan Novák v hodnotě 1 500 000 Kč. Pan Novák má 2 děti, na které má možnost si uplatnit daňové zvýhodnění, a jeho manželka nemá žádné příjmy.

tabulka_02 - Copy 1.jpg

Změny ve slevách na dani a odpočtech

  • Při splnění zákonem stanovených podmínek si daňový subjekt může odečíst od základu daně částku příspěvků zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření do úhrnné výše 24 000 Kč za rok a do stejné výše také příspěvky na soukromé životní pojištění.
  • Pokud poplatník v roce 2017 daroval bezúplatně krev, může si od svého základu daně odečíst nově částku 3 000 Kč (v minulém roce byl bezúplatný odběr krve oceněn částkou 2 000 Kč). Nově je též možnost odečíst od základu daně částku 20 000 Kč za bezúplatný odběr krvetvorných buněk.
  • Další změna se týká daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Hodnota daňového zvýhodnění se pro rok 2017 zvýšila u druhého a třetího dítěte. Pro rok 2017 jsou částky pro uplatnění daňového zvýhodnění následující:
    • první dítě 13 404 Kč,
    • druhé dítě 19 404 Kč,
    • třetí a další dítě 24 204 Kč.
  • Výše maximální slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení se v návaznosti na zvýšení minimální mzdy z 9 900 Kč pro rok 2016 zvýšila na 11 000 Kč v roce 2017.
Autor: