Změny ve zdanění podnikatelů uplatňujících výdaje paušálem

Publikováno:
21. prosinec 2016
Obor:

Pozměňovací návrh rozpočtového výboru k novele zákona o daních z příjmů, která by měla nabýt účinnosti v průběhu roku 2017, přinesl zajímavé změny u příjmů ze samostatné činnosti, kdy poplatník uplatňuje výdaje paušálem z příjmů - ty činí 30 % - 80 % podle druhu podnikatelské činnosti. Rozpočtový výbor navrhuje, aby veškeré příjmy ze samostatné činnosti měly svůj paušální výdajový strop nastaven na příjem 1 mil. Kč (tzn. pokles na polovinu, dosud je nastaveno na příjem 2 mil. Kč). Na druhou stranu by mělo dojít ke zrušení ustanovení, které omezuje u podnikatele, který uplatňuje výdaje paušálem, možnost uplatnit slevu na manželku bez vlastních příjmů a daňové zvýhodnění na dítě. Navrhovaná změna je tedy ve prospěch poplatníků s nižšími příjmy.

Autor: Fučík & partneři