Změny v zaměstnávání cizinců

Publikováno:
4. červenec 2014
Obor:

Dne 24.6.2014 nabyla účinnosti novela zákona o pobytu cizinců azákona o zaměstnanosti díky které většina občanů třetích zemí už nebude muset žádat o povolení k zaměstnání a povolení k pobytu na dvou místech, ale bude jim stačit duální pobytové povolení, tzv. zaměstnanecká karta, kterou jim vydá Ministerstvo vnitra. Pro získání této karty budou muset mimo jiné prokázat odbornou způsobilost k výkonu konkrétní profese. Nadále bude musetzaměstnavatel  volné pracovní místo nabídnout nejdříve občanům ČR nebo EU/EHP a Švýcarska prostřednictvím příslušné krajské pobočkyÚP ČR. Teprve po uplynutí 30 denní lhůty na něj bude moci přijmout občana třetí země.

Autor: Ivan Fučík