Změny v termínech výplaty důchodů

Publikováno:
17. březen 2016
Obor:

V roce 2016 se mění z důvodu státních svátků, dnů pracovního klidu a svátků, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, pouze jeden termín pro výplatu důchodů. Změna termínu výplaty se týká jen dávek důchodového pojištění, tzn. starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů.

Jedinou změnou pro výplatu důchodů bude změna termínu z 6. července na 7. července z důvodu státního svátku spojeného s výročím upálení mistra Jana Husa. Velký pátek ani Velikonoční pondělí výplatní termíny důchodů nemění.

Důchody jsou vypláceny Českou správou sociálního zabezpečení buď v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu bydliště, nebo bezhotovostním převodem.

Důchody jsou vypláceny dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. ČSSZ zajišťuje i výplaty důchodů do ústavů sociální péče s celoročním pobytem.

Česká správa sociálního zabezpečení prostřednictvím České pošty vyplatila 1 157 438 důchodů a provedla 1 655 982 výplat důchodů na osobní účty klientů k 29. 2. 2016. Do zařízení sociálních služeb bylo provedeno 35 238 výplat.

Zdroj: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/20160309-termin-vyplaty-duchodu-letos-meni-jen-den-upaleni-mistra-jana-husa.htm

Autor: Fučík & partneři