Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010

Publikováno:
11. duben 2011
Obor:

Jelikož se blíží termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010 („DPFO 2010“), přinášíme Vám informaci o hlavních změnách ovlivňujících výpočet daně za rok 2010 a podání daňového přiznání.

Novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZDP“), obsahují pro fyzické osoby málo změn, které se promítly do DPFO 2010 a žádná změna nevedla ke změně stávající struktury. Nadále tedy DPFO 2010 tvoří základní část, do které se přenášejí údaje z jednotlivých příloh, v nichž se provádějí dílčí výpočty podle jednotlivých druhů (§ 6 až 10 ZDP) a zdrojů příjmů (z České republiky i ze zdrojů v zahraničí).

Hlavními změnami vyplývajícími z novel ZDP ovlivňujícími výpočet daně za rok 2010 jsou:

  • Snížení výdajů uplatňovaných procentem z příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů a příjmů z jiné samostatně výdělečné činnosti z 60 % na 40 % (§ 7 odst. 7 ZDP). Toto snížení výdajů se dotýká např. lékařů, umělců, daňových poradců, advokátů aj.
  • Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě z 10 680 Kč na 11 604 Kč (§ 35c ZDP).

Za nejvýraznějšími změnami v oblasti podání DPFO 2010 a placení daňové povinnosti stojí zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který od 1. ledna 2011 ovlivňuje veškeré procesní úkony související s tímto tiskopisem. Jednou ze změn je změna data pro podání DPFO 2010, kterým je 1. duben (resp. 1. červenec v případě podání daňového přiznání daňovým poradcem). Nový daňový řád navíc zavedl ještě 5-ti denní dobu hájení, kdy poplatník může ještě přiznání odevzdat a daň zaplatit, aniž by mu hrozila ze strany finančního úřadu nějaká sankce. Po uplynutí těchto 5-ti dnů se sankci ale již v žádném případě nevyhne, protože správce daně má nově povinnost vyměřit pokutu v minimální výši 500 Kč a maximální 30 000 Kč.

Daně již bohužel nelze zaplatit oblíbenou daňovou složenkou, kterou vláda od nového roku zrušila.

Autor: Fučík & partneři