Změny v oblasti DPH

Publikováno:
5. únor 2020
Obor:

Od 1.1.2020 byly změněny základní předpisy upravující uplatnění DPH na celé úrovni EU, tj. směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH a prováděcí nařízení k této směrnici č.282/2011. Změny uvedené v novele směrnice o DPH, které se promítnou do novely zákona o DPH, jsou následující:

- Osvobození dodání zboží do jiného členského státu – podmínkou je sdělení DIČ kupujícího prodávajícímu a uvedení dodání zboží prodávajícím do souhrnného hlášení

- Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu – zboží uskladněné v konsignačním skladu, postupně prodáváno českému plátci, český plátce nemusí zdaňovat přemístění celé zásilky, ale až jednotlivé prodeje

- Zavedení pravidla pro přiřazení přepravy u řetězových obchodů

- Důkazní prostředky pro osvobození při dodání zboží

S ohledem na současné prodlevy v legislativním procesu novely zákona o DPH může daňový subjekt v době do nabytí její účinnosti postupovat za splnění všech podmínek podle směrnice o DPH nebo lze postupovat podle dosud účinného zákona o DPH.

Aktualizovaný elektronický formulář Souhrnné hlášení, který bude nově obsahovat samostatný list pro režim skladu, bude dostupný na daňovém portálu nejpozději 20.2.2020.

Autor: Fučík & partneři