Změny v dani z nemovitých věcí

Publikováno:
7. leden 2016
Obor:

Generální finanční ředitelství vydalo poslední den roku 2015 informaci týkající se vybraných změn v dani z nemovitých věcí pro rok 2016. Informace je zaměřena především na rozhodné změny pro vyměření daně za rok 2016, na základě kterých vzniká poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání, ačkoliv nenabyl ani nepozbyl žádnou nemovitost. Poplatníkovi tato povinnost nastává i v případě, dojde-li ke snížení daně z nemovitých věcí oproti roku 2015. Informace dále uvádí případy ovlivňující výši daně, u kterých naopak poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání za rok 2016 nevzniká. Současně se zde uvádí i výčet formálních změn, které nemají dopad na výši daně.

Celá informace je dostupná na webových stránkách finanční správy:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2015/dan-z-nemovitych-veci-v-roce-2016-6958

Autor: Fučík & partneři