Změna záloh na pojistné pro OSVČ

Publikováno:
10. květen 2018
Obor:

Nejpozději do 2. května 2018 (resp. 3. května v případě zdravotní pojišťovny) měla OSVČ povinnost podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2017. Tím však pro ně povinnosti nekončí, je třeba myslet i na změnu výše měsíčních záloh.

V případě, že platíte minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění, bylo třeba jejich výši upravit již od zálohy za leden 2018. Minimální měsíční záloha činí pro tento rok 2 024 Kč. Pokud však hradíte zálohy na zdravotní pojištění vypočtené dle přehledu o příjmech a výdajích, tedy vyšší než minimální, pak nové zálohy platíte až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017, a to nadále se splatností do 8. dne následujícího měsíce.

 

Rok

2017

2018

Minimální vyměřovací základ

14 116 Kč

14 990 Kč

Minimální měsíční záloha

1 906Kč

2 024 Kč

 

U sociálního pojištění se nová výše zálohy platí poprvé za měsíc, ve kterém byl přehled o příjmech a výdajích podán (nebo měl být podán). Minimální záloha OSVČ činí pro tento rok 2 189 Kč pro hlavní činnost a 876 Kč pro vedlejší činnost. Pokud pro OSVČ platí minimální vyměřovací základ, avšak záloha by vyšla nižší než minimální, pak je třeba hradit zálohy alespoň v minimální výši. Splatnost záloh je do 20. dne následujícího měsíce.

 

Rok

2017

2018

Maximální vyměřovací základ

1 355 136 Kč

1 438 992 Kč

Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost)

84 696 Kč

89 940 Kč

Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost)

33 888 Kč

35 976 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ HČ

7 058 Kč

7 495 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ VČ

2 824 Kč

2 998 Kč

Minimální měsíční záloha HČ

2 061 Kč

2 189 Kč

Minimální měsíční záloha VČ

825 Kč

876 Kč

Rozhodná částka pro VČ

67 756 Kč

71 950 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ

5 000 Kč

5 000 Kč

Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění 

115 Kč

115 Kč

 

Autor: Fučík & partneři