Změna zákona o EET

Publikováno:
23. březen 2018
Autor:

Od 20. 3. do 19. 4. 2018 probíhá vnější připomínkové řízení ke změně zákona o evidenci tržeb. Novela reaguje na nález Ústavního soudu, o kterém jsme Vás již informovali, konkrétně se jedná o tyto oblasti:

Evidence bezhotovostních plateb

Oblast: Evidence tržby uskutečněné bezhotovostním převodem uskutečněné platební kartou.

Návrh: Nově je navrženo evidovat tržby, které jsou uskutečněny prostředky určenými pro platby v tzv. omezené síti (např. prostředek určen k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách vydavatele prostředku, tj. předplacená karta, multisport karty apod.)

Daňové identifikační číslo

Oblast: uvádění DIČ jako povinného údaje a ochrana osobních údajů, neboť DIČ fyzických osob zpravidla obsahuje jako svou kmenovou část jejich rodné číslo

Návrh: Nově je navržena povinnost uvádět DIČ na účtence pouze v případě, že není kmenová část tvořena rodným číslem, tj. povinně budou DIČ uvádět všechny právnické osoby a zahraniční fyzické osoby.

Náběh 3. a 4 fáze

Náběh 3. a 4 fáze odložen nálezem Ústavního soudu

Návrh: Tržby, které měly být evidovány ode dne náběhu 3. a 4 fáze se budou evidovat od prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Režimy evidence tržeb

Návrh: Zvláštní režim – zavedení nového režimu, jehož cílem je eliminovat zátěž u podnikatelů s malým rozsahem podnikatelské činnosti tzv. papírová evidence tržeb. Podmínky:

  • nejedná se o plátce DPH
  • nemá víc jako 1 zaměstnance
  • příjmy z tržeb nepřesahují za posledních 12 kalendářních měsíců 200 000 Kč a v následujících 12 měsících se dá předpokládat, že tato částka opět nebude překročena
  • poplatník za posledních 12 měsíců uskutečnil nejvýše 1 000 evidovaných tržeb

Na základě žádosti podané správci daně bude povoleno evidování tržeb ve zvláštním režimu.

Tržby vyloučené z evidence

Návrh: Navrhuje se úplné zproštění evidence tržeb u těžce zrakově postižených osob.

Dále se navrhuje vyjmout z povinnosti evidence např. tržby z hazardních her, z obchodní letecké dopravy.

Součástí této novely i je změna zákona o DPH, kde se navrhuje do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % zařadit vybrané služby a zboží.

  • Služby – jedná se např. o vodné a stočné, stravovací služby a podávání nápojů, točené pivo podávané jako stravovací nebo cateringová služba, domácí péče o děti, staré nemocné, drobné opravy obuvi a kožených výrobků, drobné opravy jízdních kol, kadeřnické, kosmetické a podobné služby.
  • Zboží – např. řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, listy, větve a jiné části rostlin bez květů, mechy lišejníky na kytice a k okrasným účelům.

Navrhovaná účinnost zákona je od 1. ledna 2019.

O dalším vývoji této připravované novely Vás budeme informovat.

Autor: