Změna ve zdravotním pojištění u novorozených dětí cizinců

Publikováno:
27. srpen 2021
Autor:
  • Roman Burnus
  • Marek Toráč

Novela zákona o pobytu cizinců se dotkne od 2.8. 2021 i novorozených dětí cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu, jejichž matka má v okamžiku porodu povolení k dlouhodobému pobytu v ČR a otec nemá trvalý pobyt.

Dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ode dne jeho narození do konce kalendářního měsíce, v němž završilo 60 dnů věku. Pro další pobyt je poté zapotřebí uzavřít komerční zdravotní pojištění (pokud dítě nezíská jiné oprávnění k pobytu). Narození dítěte je nutné ohlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte, nemá-li matka dítěte na území ČR veřejné pojištění, pak pojišťovně, u které je pojištěn otec, pokud ani on nemá v ČR veřejné pojištění, potom je třeba nahlásit narození dítěte u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR).

Pojistné za tyto novorozené děti platí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník na účet příslušné zdravotní pojišťovny jednorázově za celé rozhodné období. Pojistné je splatné od prvního do posledního dne rozhodného období. Vyměřovacím základem je dvojnásobek minimální mzdy za rozhodné období. V roce 2021 činí pojistné 4 104 Kč.

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč