Změna sazeb tuzemských cestovních náhrad

Dne 28. prosince 2018 byla zveřejněna vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Zaměstnanci ze soukromého sektoru nově náleží za každý den pracovní cesty stravné nejméně ve výši:

 • 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 124 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin,
 • 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro veřejný sektor jsou nově stanoveny následující limity, které mají také dopad na zdanění případně poskytnutého nadlimitního stravného u zaměstnance ze soukromého sektoru:

 • 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

 • 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 33,60 Kč u motorové nafty.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u:

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
 • osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.
Autor: Fučík & partneři