Změna sazby náhrady za spotřebovanou motorovou naftu

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo aktualizaci vyhlášky č. 467/2022 Sb., ve které uvedlo novou, nižší, výši průměrné ceny motorové nafty pro účely náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Částka náhrady byla snížena z původních 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty na částku 34,40 Kč. Nová výše sazby nabyla účinnosti 1. července 2023. Aktualizace vyhlášky byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem č. 191/2023 Sb. 

Autor: Roman Burnus, Anna Beránková

Autor: Roman Burnus, Anna Beránková