Zkrácení lhůty pro uplatnění vrácení spotřební daně

Publikováno:
25. červen 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic
Obor:

Na základě čerstvé judikatury Nejvyššího správního soudu oznámila Celní správa ČR změnu správní praxe pro posuzování počátku šestiměsíční lhůty pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně. Tato lhůta počíná běžet ode dne, kdy nárok mohl být uplatněn poprvé. Dle dosavadního výkladu bylo možné nárok uplatnit poprvé 25. den následujícího měsíce po vzniku nároku. Dle nového výkladu se bude jednat již o první den následujícího měsíce. Pokud tak nárok vznikl např. v lednu, končí lhůta pro podání přiznání s uplatněným nárokem na vrácení daně již 2. srpna a nikoli až 26. srpna jako doposud. Za účelem ochrany legitimního očekávání daňových poplatníků bude tato změna aplikována až pro zdaňovací období po 1. září 2021.

Autor: Grant Thornton Czech Republic