Zdravotní péče v Evropě

Publikováno:
11. srpen 2015
Obor:

Centrum mezistátních úhrad představilo mobilní aplikaci CMU na cesty, která má cestovatelům pomoci nalézt informace, jak získat zdravotní péči v jednotlivých zemích včetně např. informace o spoluúčasti. Dále obsahuje i obecné informace o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v Evropě. Bližší informace a odkazy pro stáhnutí aplikace naleznete zde: http://www.cmu.cz/cs/2-uncategorised/464-pruvodce-peci-v-eu.

Dále Centrum mezistátních úhrad opakovaně reagovalo na dezinformace o použití Evropského průkazu zdravotního pojištění a uvedlo, český systém veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 uhradil na základě Evropského průkazu nezbytné léčení 35 582 českých pojištěnců v celkové hodnotě 401 118 426 Kč. Zajímavá detailnější čísla naleznete zde: http://www.cmu.cz/cs/2-uncategorised/471-pouziti-ehic-2015.

Autor: Fučík & partneři