Zdanění virtuálních měn

Publikováno:
23. březen 2018
Autor:
Obor:

Virtuální měny představují digitální vyjádření hodnoty, nemají status zákonného platidla a jejich hodnota je založena na důvěře investorů. Směnárny a ani platby s virtuálními měnami nemají zatím žádný regulovaný dohled a není tedy možné transakce případně reklamovat. Problémy s virtuální měnou mohou způsobit i technické problémy a investice mohou být znehodnoceny. I přes tato rizika jsou virtuální měny stále více populární.

Investoři by si však měli uvědomit, že případné zisky z virtuálních měn (např. bitcoinu) podléhají dani z příjmů. Finanční správa dle neoficiálního stanoviska pohlíží v současnosti na bitcoin jako na věc, a to věc nehmotnou, movitou a zastupitelnou. Z tohoto stanoviska tak vyplývá, že veškeré transakce za bitcoiny by měly podléhat dani z příjmů, jelikož příjmem podléhajícím dani se rozumí i příjem dosažený směnou. Finanční správa upozorňuje na to, že se nemá danit jen zisk z obchodování s virtuálními měnami, ale i zisk z případného těžení (směna za zákonné peníze). Zdanitelným příjmem je i zpeněžení nebo směna vytěžených bitcoinů za jiné zboží nebo služby, tj. například nákup zboží v internetovém obchodě za bitcoiny.

Související příjem by se dle informací Finanční správy vykazoval podle toho, jestli byl dosažen fyzickou osobou v rámci podnikání nebo se jedná o tzv. ostatní příjem. Na příjem z titulu prodeje nehmotné movité věci se nevztahuje žádné speciální ustanovení umožňující osvobození od daně, jako např. časový test držby 3 let u příjmu z prodeje cenných papírů.

Na bitcoiny tak současné zákony nepomýšlí a v případě sporů, které mohou vznikat, budou pravděpodobně rozhodovat až soudy.

Autor: