Zdanění příjmu sportovců

Publikováno:
26. květen 2017
Autor:
Obor:

Zdanění příjmu sportovců

Finanční kontrola se zaměřila na daňová přiznání sportovců. David Lafata, fotbalista Sparty a jeden z nejlepších střelců české nejvyšší fotbalové soutěže, měl v letech 2011 až 2013 používat výhodnější zdanění svých příjmů. Krajský soud v Českých Budějovicích v roce 2016 rozhodl, že musí doplatit na daních jeden milion korun. Lafata se proti rozhodnutí odvolal a jeho kauza míří k Nejvyššímu správnímu soudu. Rozsudek je očekáván s napětím, protože rozhodnutí soudu bude mít precedenční účinek.
David Lafata danil své příjmy jako živnostník, a ne jako nezávislou činnost jako například daní umělci. Využíval totiž zvýhodněný paušál. Na ten podle finanční kontroly neměl nárok. Podle informací finančního úřadu tak danil o polovinu méně, než musel. Přitom prý vykonával "svobodné povolání", kde je naprosto odlišný tarif.
Fotbalista Sparty není sám. Do hledáčku finančního úřadu se dostali další sportovci, jako hokejisté, volejbalisté, basketbalisté a další. Proti vyšším daním podalo odvolání dalších 25 sportovců.

Na otázky týkající se zdanění sportovců odopvídal daňový poradce Ing. Tomáš Hajdušek:

Proč dostal fotbalista David Lafata pokutu?

David Lafata nedostal žádnou pokutu. Davidu Lafatovi byla doměřena daň z důvodu odlišného názoru finančního úřadu na to, zda si může David Lafata uplatnit paušální výdaje ve výši 60 % jako živnostník nebo jen 40 % jako např. umělec. Finanční úřad dospěl k závěru, že charakter výkonu činnosti Davida Lafaty nenaplňuje znaky živnosti. Takže byť má David Lafata živnostenské oprávnění, tak pro finanční úřad není živnostník, ale osoba vykonávající nezávislé povolání.

Jak daní své příjmy sportovci?

Záleží na charakteru konkrétního příjmu konkrétního sportovce. Obecně lze říci, že profesionální sportovci zdaňují své příjmy v režimu osob samostatně výdělečně činných jako příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů.

Je sportovec živnostník nebo zaměstnanec klubu (například zaměstnanec Sparty)?

O tom se v minulosti vedly spory, mj. právě v souvislosti s jedním bývalým hráčem Sparty Praha. Nakonec judikatura dospěla k závěru, že postavení profesionálních sportovců není ani kočka ani pes, a je tedy nutno dát přednost svobodné vůli obou smluvních stran, jak se dohodnou. Možné jsou oba dva vztahy. V praxi jsem se však ještě nesetkal s tím, že by byl profesionální sportovec zaměstnancem klubu. Vše se řeší na „obchodní“ bázi, tedy sportovec klubu svojí činnost fakturuje.

Co by se stalo, pokud by se ze sportovce stal zaměstnanec?

Buď by se tak musely obě strany dohodnout nebo by muselo dojít ke změně legislativy. Momentálně ani jedna strana na takovém řešení nemá z finančních důvodů zájem, takže by byla nutná změna legislativy.

Kdo je zodpovědný za účtování daní? Je to v tomto případě daňový poradce nebo sám Lafata?

Podle § 2950 obč.z. odpovídají odborníci za své rady svým klientům. V případě daňových poradců je potom odpovědnost upravena speciálním ustanovením o daňovém poradenství. Je ovšem otázkou, nakolik je účetní či daňový poradce odpovědný za to, že správce daně překvapivě změní svůj názor a od určitého okamžiku začne rozhodovat jinak než předtím.

Může se Lafata bránit?

Z veřejně dostupných zdrojů lze zjistit, že si David Lafata podal proti doměření daně žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, která byla zamítnuta. Proti zamítnutí žaloby se nyní David Lafata brání kasační stížností, o které rozhodne Nejvyšší správní soud v Brně.

Co se stane, když nezaplatí?

Mohu pouze obecně říct, že daňový řád samozřejmě upravuje rovněž postupy finančních úřadu při vymáhání daňových nedoplatků.

Mají sportovci oporu v zákoníku práce?

Stávající zákoník práce nelze vzhledem ke specifickému postavení profesionálních sportovců vůči nim v plné šíři použít. Např. ustanovení o přestávkách v práci, práci přesčas nebo možnosti výpovědi nelze v jejich případě vůbec použít. Je tedy nutno, aby bylo specifické postavení profesionálních sportovců upraveno zvláštním způsobem tak, aby byly jasné jejich práva a povinnosti a režim zdanění.

Znáte z praxe jiné příklady?

Jsem seznámen  s tím, že obdobná řízení, jako u Davida Lafaty, probíhají u mnoha profesionálních hokejistů, a nejde o zanedbatelné částky. I proto bude mít rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v kauze Lafata velmi precedenční účinek a je vyhlíženo s velkým očekáváním.  

Ing. Tomáš Hajdušek, účetní a daňový expert                    Hajda_sako_vyrez_zmenšený_2.jpg

Specializuje se na zastupování daňových subjektů při daňových kontrolách, prověřování nadměrných odpočtů a v odvolacím a soudním řízení proti rozhodnutí správce daně. V Komoře daňových poradců ČR vykonává funkci vedoucího sekce správy daní a ze své pozice jedná s představiteli Ministerstva financí ČR a Finanční správy ČR. Účastní se připomínkového řízení k daňovým zákonům.

 

Autor: