Zdanění práce pokračuje v rostoucím trendu, říká OECD

Publikováno:
24. duben 2013
Obor:

OECD vydalo statistiku porovnání zdanění práce v zemích OECD v roce 2012 a předcházejících let. Výsledkem je stále rostoucí daňová zátěž pro zaměstnance. V průměru je meziroční nárůst o 0,1 %, tj. nyní dosahuje průměrné zdanění v roce 2012 v zemích OECD 35,6 %.

V OECD došlo ke zvýšení sazeb celkem v 19 zemích z 34 zemí, ke snížení přistoupilo celkem 14 zemí a beze změny zůstalo zdanění zaměstnanců pouze v jedné zemi.

Mezi státy, které nejvíce zvýšili zdanění zaměstnanců díky změnám v oblasti sociálního pojištění, patří Polsko (+1,2 %), Slovensko (+0,8 %), Nizozemsko (+0,6 %). Díky zvyšující se sazbě daně z příjmu fyzických osob vzrostlo zdanění nejvíce ve Španělsku (+1,42 %) a Austrálii (+0,6 %).

Největší zdanění pro zaměstnance (bez dětí a s průměrnou mzdou dané země) nalezneme v Belgii (56 %), Francii (50,2 %) a v Německu (49,7 %). Česká republika se umístila na devátém místě (42,4 %).

Ve všech zemích OECD (kromě Mexika a Peru) je daňové zatížení pro rodinu s dětmi nižší než pro svobodné a bezdětné. Největší rozdíl zdanění je v České republice (20,7% zdanění, tj. o 21,7 % méně než u svobodných a bezdětných), Lucembursko (13,3 % vs. 35,8 %), dále v Německu, Maďarsku, Irsku, Novém Zélandu a Slovinsku.

Celá studie o zdanění mezd bude vydána v květnu 2013. Více informací k dispozici zde: http://www.oecd.org/tax/tax-burdens-on-labour-income-in-oecd-countries-continue-to-rise.htm

 

Autor: Ivan Fučík