Zavedení 5 týdnů dovolené

Publikováno:
13. prosinec 2018

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona novelizující ustanovení zákoníku práce, na základě kterého by mělo dojít k navýšení základní výměry dovolené z nynějších 4 týdnů na 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) toto celkové navýšení podporuje. Změna by dle něj napomohla odstranit nerovnosti mezi skupinami zaměstnanců a lépe vyrovnala pracovní a osobní život. Podle OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) spadá ČR k zemím s nejdelší pracovní dobou v Evropě, kdy v průměru pracujeme o 400 hodin více než Němci a o 300 hodin více než lidé ve Francii.

Přitom odborníci zastávají názor, že neodpočatý zaměstnanec je více náchylný k úrazům. Stanovení vyšší základní výměry dovolené by přispělo k posílení její zotavovací funkce a napomohlo snížit míru rizika pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Poslanecký návrh byl zaslán k posouzení MPSV, Ministerstvu financí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Svazu průmyslu a dopravy, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Hospodářské komoře, avšak MPSV jako jediné návrh podpořilo, ale zároveň také upozornilo na dosud nezjištěné dopady pro zaměstnavatele poskytující svým zaměstnancům pouze 4 týdny dovolené.

S ohledem na jisté nedostatky a nízkou podporu zákona, zaujala vláda k poslaneckému návrhu zákona neutrální postoj, ale otázku ohledně zavedení 5 týdnů dovolené úplně neuzavřela. V její prospěch totiž hovoří celá řada aktiv.

Autor: Fučík & partneři