Zasedání ECOFIN 25. 5. 2018

Publikováno:
30. květen 2018
Autor:
Obor:

V pátek 25. května 2018 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady ministrů financí a hospodářských zemí EU (ECOFIN). Rada ECOFIN se při svém zasedání zaměřila především na prohlubování měnové a hospodářské unie, evropský semestr a daňovou problematiku.

Jako nejzajímavější bod schůze Rady ECOFIN bylo dokončení projednávání tzv. bankovního balíčku, který obsahuje legislativní návrhy zaměřené na posílení odolnosti bank a zároveň snížení rizik v bankovních sektorech států EU (např. nařízení zřizující jednotný mechanismus pro řešení krize). Dále Rada ECOFIN jednala o třech legislativních návrzích v oblasti DPH, mezi kterými byl také návrh na všeobecný reverse charge, který je dlouhodobou prioritou vlády České republiky. Zde vyjádřila nesouhlasné stanovisko opětovně Francie a Slovinsko. Ani jeden z projednávaných bodů nebyl schválen.

Jednání Rady ECOFIN již tradičně předcházelo zasedání euroskupiny, a to rovněž v rozšířeném formátu včetně zemí stojících mimo eurozónu. Rozšířená euroskupina diskutovala o prohlubování Hospodářské a měnové unie směrem k bankovní unii a k budoucí roli Evropského mechanismu stability.

Šárka Veselá

Autor: