Zásah do profesní mlčenlivosti v rámci polské justiční reformy

Publikováno:
15. říjen 2018

Polská vláda v nové reformě navrhuje prolomit profesní mlčenlivost, kterou zejména disponují následující profese: advokáti, notáři, právní poradci, daňový poradci nebo lékaři, tak, že by o zproštění mlčenlivosti do budoucna nerozhodoval soud, ale prokurátor.

Mlčenlivost těchto vybraných profesí je důležitým faktorem, který je zakotven ústavním právem a občanům zaručuje spravedlivý proces a ochranu soukromí. V současnosti je mlčenlivost pod ochranou soudní moci. Dle názoru Unie státních zástupců (USZ) a České advokátní komory (ČAK) nemusí být u prokurátora zajištěn nezávislý postup s ohledem na základní lidská práva a tímto krokem může být ovlivněn princip dělby moci.

Společné prohlášení proti této reformě bylo podepsáno 4. října 2018 v Praze JUDr. Janem Latou, Ph.D., prezidentem USZ, a JUDr. Vladimírem Jirouskem, předsedou ČAK.

 

Autor: Fučík & partneři