Záruční úvěrový program COVID III

Publikováno:
21. květen 2020
Obor:

V pondělí 18. května 2020 vláda schválila záruční úvěrový program COVID III pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem. Záměrem tohoto programu je podpora podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomická činnost byla zasažena pandemií koronaviru, pomocí záruk k provozním bankovním úvěrům. Ručitelem za jednotlivé podnikatele bude Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Poskytnuté bankovní úvěry musí být použity pro úhradu výdajů provozního charakteru, musí být doložitelné příslušnými doklady a nesmí být vynaloženy na refinancování dříve uzavřených smluv o jiném Dluhovém financování podnikatele. Maximální výše úvěru je stanovena na 50 mil. Kč a nejvyšší doba ručení je vymezena na 3 roky. Za podniky do 250 zaměstnanců bude ČMZRB ručit za úvěry až do výše 90% jistiny a u podniků od 250 do 500 zaměstnanců bude ČMZB ručit za úvěry až do výše 80% jistiny. Vláda na tento záruční úvěrový program vyčlenila celkem 150 miliard korun. Na základě vyjádření jednotlivých tuzemských komerčních bank bude možné čerpat úvěry z programu do týdne či 14 dnů.

Autor: Fučík & partneři