Záruční lhůta podle nového občanského zákoníku

Publikováno:
13. únor 2014
Obor:

Dle nového občanského zákoníku se od  1.1.2014 ruší pojem záruční lhůta na spotřební zboží. Tento termín nahrazuje pojem  „ zákonná odpovědnost za vady“.  Toto  se vztahuje  na zboží zakoupené po 1.1.2014. Nadále platí zákonná lhůta 24 měsíců. V této době si musí zboží zachovat svoji funkčnost a obvyklé vlastnosti.

Nově může zákazník požadovat slevu na poškozené zboží místo výměny, pokud výměna nebo oprava není možná.

Nově není možno požadovat výměnu zboží v případě tzv. bagatelní chyby, nebo v případě, že by to bylo k povaze závady nepřiměřené.

Autor: Ivan Fučík