Zapisované údaje

Publikováno:
1. září 2021
Obor:

Do evidence skutečných majitelů se zapíše nebo automaticky propíše:

 1. jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, datum narození, rodné číslo nebo obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen, a státní občanství skutečného majitele,
 2. údaj o povaze postavení skutečného majitele,
 3. údaj o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení,
 4. údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, není-li založeno podílem,
 5. popis struktury vztahů, existuje-li, včetně údajů v rozsahu podle písmen h) a i) o právnických osobách nebo právních uspořádáních ve struktuře vztahů a jmen fyzických osob samostatně
 6. vystupujících ve struktuře vztahů,
 7. den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem,
 8. den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem,
 9. jméno právnické osoby nebo označení právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde,
 10. identifikační číslo právnické osoby nebo právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde, bylo-li jim přiděleno,
 11. den, k němuž byl zápis nebo automatický průpis proveden,
 12. okamžik, k němuž byly platné údaje zpřístupněny, a
 13. poznámka o nesrovnalosti.
Autor: Veronika Odrobinová, Aneta Koubková