Zapisované údaje o skutečném majiteli

Publikováno:
11. listopad 2020
Autor:
  • Veronika Odrobinová
  • GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
Obor:

Do rejstříku skutečných majitelů se o skutečném majiteli zapisuje

  1. jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
  2. datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,
  3. státní příslušnost a
  4. údaj o
  • podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,
  • podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo
  • jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Zapsané údaje mají odpovídat skutečnosti. Proto je třeba návrh na zápis změn podat vždy bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti. Není však třeba řešit změnu údajů, která je vyvolána změnou referenčních údajů v základním registru. To v praxi znamená, že pokud si např. osoba změní jméno, dojde ke změně v základním registru, která se automaticky promítne i do evidence skutečných majitelů. V praxi ovšem tento automatický osob ne vždy funguje, a proto je třeba si zapsané údaje v evidenci skutečných majitelů kontrolovat.

Autor: Veronika Odrobinová, GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.