Zápis skutečných majitelů společností

Publikováno:
1. listopad 2018
Autor:

Blíží se konec termínu pro splnění povinnosti zapsat do tzv. Evidence údajů o skutečných majitelích skutečné majitele společností. O této povinnosti jsme Vás informovali již dříve.

Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, účinná od 1. ledna 2018, zavedla Evidenci údajů o skutečných majitelích. Do této evidence musí všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku zapsat své skutečné majitele, a to do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků mají tuto povinnost do 1. ledna 2021. Evidence daných údajů je neveřejná.

Jak posoudit, kdo je vlastně skutečným majitelem, nám udává zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon). Jedná se o fyzickou osobu, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Společnost musí skutečného majitele identifikovat a zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření jeho totožnosti. Při nesdělení a nedoložení informací zatím sankce nehrozí. Dané subjekty se však mohou dostat do problémů při žádostech o poskytování finančních služeb, o dotace či ve veřejných zakázkách.

Autor: