Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Publikováno:
21. srpen 2018
Obor:

Co je smyslem slevy na dani při zaměstnávání zdravotně postižených osob dle § 35 zákona o daních z příjmů? 

Krajský soud v  Ostravě se touto problematikou nedávno zabýval a došel k  závěru, že primárním účelem slevy na dani, která je poskytovaná na zdravotně postižené zaměstnance, není daňovým subjektům nahrazovat zvýšené náklady a snížené výnosy související se zaměstnáváním postižených osob, jak správní orgány nesprávně uvádějí. Primárním účelem § 35 ZDP je motivování zaměstnavatelů k  zaměstnávání osob, které mají zdravotní postižení. Cílem § 35 ZDP je tedy zamezit nadměrné nezaměstnanosti zdravotně postižených osob. Krajský soud také zdůraznil, že poskytnutí zmíněné slevy na dani není vázáno na to, zda se zdravotně postižený zaměstnanec podílí na výnosu zaměstnavatele, či nikoliv. Jediná podmínka, která musí být pro přiznání slevy na dani splněna, je tedy samotná skutečnost zaměstnávání zdravotně postižených osob. 

Na závěr soud ještě zdůraznil, že obdobně lze o uplatnění výše zmíněné slevy na dani uvažovat i u příjmů, které plynou pouze ze samostatné činnosti. Pro uplatnění slevy na dani není totiž podstatné ani to, vůči kterému druhu příjmu se tato sleva uplatňuje.  

Miroslav Černík

Autor: Fučík & partneři