Zaměstnanecké benefity – elektronické poukázky

Publikováno:
18. červenec 2018
Autor:
Obor:

Generální finanční ředitelství v rámci Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců potvrdilo, že nový zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb. nijakým způsobem nemění vymezení nepeněžního charakteru poskytovaných benefitů zaměstnavatelem tak, jak je chápán zákonem o daních z příjmů (ZDP). Tento závěr souvisí zejména s poskytováním elektronických stravenek a poukázek. Na základě uvedeného Koordinačního výboru je zřejmé, že není rozhodující, zda se pro účely splnění podmínek osvobození příjmu dle § 6 odst. 9 ZDP jedná o poskytnutí poukázky v papírové či elektronické podobě, obě tyto varianty splňují podmínku nepeněžního plnění.

Nadále však platí, že pro jejich daňové zvýhodnění je nutné naplnit všechny zákonem stanovené podmínky. Generální finanční ředitelství zde zdůrazňuje, že za prokázání splnění těchto podmínek je plně zodpovědný zaměstnavatel, nikoliv společnost, která danou službu nabízí. Zaměstnavatel tak musí být například schopen doložit, že příspěvek poskytnutý formou poukázky byl ze strany zaměstnance použit na v souladu se zákonem stanovený účel.

Soňa Hanigovská

Autor: