Zálohy na podíl na zisku

Publikováno:
16. červenec 2013
Obor:

V souvislosti s plánovanými změnami od roku 2014, přichází také změna v oblasti vyplácení podílu na zisku. S účinností od 01. 01. 2014 bude totiž možné vyplácet zálohy na podíl na zisku, jak je stanoveno v § 40, zákona o obchodních korporacích. Tato záloha bude vyplácena na základě mezitímní účetní závěrky a to pouze při splnění určitých podmínek. V první řadě nesmí obchodní korporace vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek. K tomuto účelu je nutné provádět test insolvence. Výše vyplácené zálohy nesmí překročit součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený např. o neuhrazenou ztrátu z minulých let. K této výplatě nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není obchodní korporace oprávněna měnit.

Autor: Ivan Fučík