Zákon o prokazování původu majetku

Publikováno:
24. říjen 2014
Obor:

Ministerstvo financí představilo navrhovanou právní úpravu řešící prokazování původu majetku. Základní myšlenkou je určit majetek, který výrazně neodpovídá přiznaným příjmům (rozdíl alespoň 10 milionů Kč), a následné dodanění příjmů, jež poplatník před správcem daně zatajil a které použil k financování tohoto majetku. V případě, kdy poplatník nebude s to prokázat původ svých příjmů a odhadovaná výše stanovené daně bude vyšší než 2 miliony Kč, správce daně stanoví daň na základě pomůcek. To znamená, že odhadne výši příjmů poplatníka podle nárůstu jeho majetku. Současně s tím předepíše penále ve výši až 100 % vyměřené daně.

Prohlášení o majetku, které je dnes využíváno například v exekučním řízení, se tak stane účinným nástrojem správce daně v daňovém řízení. Ten tímto prohlášením zachytí stav majetku u poplatníka, u něhož má podezření na významnou částku nezdaněných příjmů. Poplatník tak v budoucnu nemůže tvrdit, že nově nabytý majetek vlastnil již dříve.

Ministerstvo financí také dementovalo nesprávné informace uváděné v médiích. V prvé řadě není navrhováno zabavení majetku ani 100% zdanění. Na nezdaněné příjmy by měla být uplatněna daň z příjmů v běžné sazbě, tedy 15 % u fyzických a 19 % u právnických osob. Dále popřelo obavy, že se z každého zámožného člověka stane podezřelý poplatník a bude prověřován ze strany státu. 

Závěrem je vhodné uvést, že podobná pravomoc správců daně existuje ve většině evropských států a jde tedy o poměrně běžný nástroj. Zmíněný zákon by měl projít legislativním procesem a nabýt účinnosti dne 1. ledna 2016.

Autor: Ivan Fučík