Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Publikováno:
13. únor 2014
Obor:

Na začátku ledna vláda v demisi schválila návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Cílem navrhované úpravy je podpořit rozvoj alternativních předškolních zařízení, která by zvýšila dostupnost péče o děti a usnadnila rodičům s malými dětmi návrat do práce. Služba péče o dítě v dětské skupině je činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností a kulturních a hygienických návyků dítěte. Poskytovatelem takové služby může být zaměstnavatel rodiče nebo jiná zákonem vyjmenovaná instituce (ústavy, církve, nadace, ...), a to na základě oprávnění vydaného ministerstvem práce a sociálních věcí.

Zaměstnavatelé se budou moci rozhodnout, zda náklady vynaložené na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku (včetně dětských skupin) nebo příspěvek na provoz takového zařízení zajišťovaný jinými subjekty uplatní jako daňově uznatelný či neuznatelný náklad. Jejich rozhodnutí pak ovlivní daňový režim na straně zaměstnance. Rodiče budou moci zároveň uplatnit novou slevu na dani o náklady vynaložené na umístění dítěte, a to až do výše minimální mzdy. Ta činí nyní 8 500 Kč.

Zákon by měl nabýt účinnosti 1. září 2014.

Autor: Ivan Fučík