Zákon na větší ochranu klientů pojišťoven vyhlášen ve Sbírce zákonů

Publikováno:
10. září 2018
Obor:

Nový zákon o distribuci pojištění a zajištění byl vyhlášen ve čtvrtek 16. srpna 2018 ve Sbírce zákonů jako zákon č. 170/2018. Cílem nové právní úpravy je zvýšit kvalitu tuzemských pojišťovacích služeb, zajistit účinnější ochranu spotřebitele a sblížit pojetí regulace tohoto odvětví s ostatními sektory finančního trhu v ČR. Zavádí se účinnější ochrana spotřebitele, posílení odpovědnosti pojišťoven za kvalitu jejich distribuční sítě, rozšiřují se dále dohledové a sankční pravomoci České národní banky a zákon dále zvyšuje standard odborné způsobilosti prodejců pojištění. Zákon nabude účinnosti 1. prosince letošního roku.

Autor: Fučík & partneři