Základní sleva na dani pro aktivní důchodce i za rok 2013 zpětně

Publikováno:
24. říjen 2014
Autor:
Obor:

Finanční správa se rozhodla, že umožní pracujícím či podnikajícím starobním důchodcům uplatňovat základní slevu na poplatníka i za rok 2013 zpětně. K tomuto rozhodnutí dospěla po rozboru právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013. Nález uvádí, že aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci, je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních lidských práv a svobod osob.

Občané, kterých se toto týká, mají možnost uplatnit si slevu na zpětně za rok 2013, a to následujícími způsoby:

  • Pokud poplatník podával daňové přiznání, má možnost nyní podat dodatečné daňové přiznání za rok 2013. V něm si poplatníkuplatní základní slevu na poplatníka, a pokud mu vznikl vratitelný přeplatek, vyplní žádost o vrácení tohoto přeplatku. Přeplatek bude posléze vrácen správcem daně na číslo účtu, které poplatník uvede v žádosti o vrácení přeplatku do 30-ti dnů od lhůty pro vyměření daně (závisí na vyplněném datu zjištění důvodu). Poplatník by neměl opomíjet na nutnou přílohu k dodatečnému daňovému přiznání, kde uvádí důvod pro podání tohoto přiznání. Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ) se vyjádřilo, že v těchto případech jako důvod postačí, že v důsledku nálezu Ústavního soudu uplatňujete základní slevu na dani. Dále dle názoru GFŘ postačí v případě podání dodatečného daňového přiznání v papírové podobě vyplnit jen ty řádky, kterých se změna dotkne. V případě elektronicky podávaných daňových přiznání trvá GFŘ na vyplnění celého přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
  • Postup u zaměstnance se odvíjí od skutečnosti, zda měl či neměl podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti u svého zaměstnavatele a zda v tomto prohlášení slevu uplatnil. Pokud neměl zaměstnanec u zaměstnavatele podepsané Prohlášení, příp. jej měl podepsané, ale neuplatnil si příslušnou slevu, uplatnit zpětně základní slevu u tohoto zaměstnavatele nelze, může si však podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob a slevu v něm uplatnit. Zaměstnance v tomto případě však nepodává dodatečné daňové přiznání, nýbrž řádné. Za opožděné podání řádného daňového přiznání v tomto případě nehrozí zaměstnanci žádné sankce ze strany správce daně. V tomto případě je však dle názorů GFŘ nutné vyplnit celé daňové přiznání, ať již je podáváno elektronicky nebo písemně. Pokud měl u zaměstnavatele Prohlášení podepsané, slevu si uplatnil, ale zaměstnavatel ji nezohlednil, může poplatník požádat zaměstnavatele, aby mu slevu na dani uplatnil zpětně. Zaměstnavatel je pak povinen příslušnou opravu provést.

Byla-li však zaměstnanci – pracujícímu důchodci, srážena daň formou srážkové daně, nelze zpětně uplatnit základní slevu na dani, neboť v roce 2013 ještě nebylo možné srážkovou daň zohlednit v daňovém přiznání. Tato možnost je v zákoně zakotvena nově až od roku 2014.

Autor: