Zahraniční stravné od 1. 1. 2018

Publikováno:
30. leden 2018
Obor:

Nárok na zahraniční stravné je zakotven v zákoníku práce, konkrétně jde o § 170 odst. 1, který říká: „zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně…“.

Vyhláškou Ministerstva financí č. 401/2017 Sb. byly nyní stanoveny základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018, přičemž došlo ke zvýšení sazeb u následujících zemí:

Belgie – ze 45 EUR na 50 EUR

Velká Británie – ze 40 GBP na 45 GBP

Austrálie a Oceánie, Bahamy – z 50 USD na 55 USD

Bolívie – ze 45 USD na 50 USD

Korejská republika – ze 45 EUR na 50 EUR

Maroko – ze 35 EUR na 40 EUR

Vyhláška se připravuje na základě návrhu ministerstva zahraničí. Ke změnám dochází z důvodu zajištění dostatečné finanční kompenzace zvýšených výdajů na stravování v případě vyslání zaměstnance jeho zaměstnavatelem na pracovní cestu.

Autor: Fučík & partneři