Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmu

Publikováno:
16. leden 2020
Obor:

Opět přišlo období pro podávání daňových přiznání k dani z příjmu. V souvislosti s tím jsou ve hře i žádosti o přeplatky na dani z příjmů, o které je nutno si však zvlášť zažádat. V současné době je k tomu určeno místo na konci daňového přiznání (v případě daně z příjmů fyzických osob). Přeplatek i při dřívějším podání vzniká v den pro vyměření daně, kterým je první pracovní den v dubnu (platí pro daňová přiznání, u kterých není odklad podání například z důvodu, že daňové přiznání podává daňový poradce poplatníka). Novinkou již od předminulého roku je přidaný § 38zf zákona o daních z příjmů, který upravuje nesoulad mezi vyměřením daně a žádostí o vrácení přeplatku na dani. Nyní, pokud podáte přiznání během ledna a února, nárok na přeplatek se bude chovat, jako by byl podaný až ke dni pro vyměření daně. Poté začne běžet finančnímu úřadu lhůta 30 dnů pro vrácení této částky na váš účet.

Bez tohoto nově přidaného § 38zf mnozí totiž nemusí vědět, že žádost o přeplatek má pouze 60denní lhůtu, jak je stanoveno v § 155 daňového řádu, avšak přeplatek vzniká až od rozhodného dne pro vyměření daně. Pokud tedy vratitelný přeplatek neexistoval ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti, žádost byla finančním úřadem zamítnuta. Jinými slovy ten, kdo si podal přiznání spolu s žádostí o přeplatek do konce ledna, žádost musel v březnu podat znovu, neboť té předchozí vypršela do konce března lhůta.

Autor: Fučík & partneři