Vysvětlení postupu stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Publikováno:
28. únor 2014
Obor:

Finanční správa na svých webových stránkách vysvětluje postup pro stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí. Základ daně z nabytí nemovitých věcí je upraven v § 10 zákona, dle kterého je základem daně nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj.  Finanční správa uvádí, jak se stanoví nabývací hodnota a co je uznatelným výdajem. Přiloženy jsou diagram pro stanovení nabývací hodnoty, určení srovnávací daňové hodnoty a určení nabývací hodnoty. Více naleznete zde:

 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/vysvetleni-postupu-stanoveni-zakladu-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-4782

Autor: Ivan Fučík