Výpočet cestovních náhrad při použití elektromobil

Jednou z aktivit členů KDP ČR bylo dosáhnout konsensu ohledně možností výpočtu cestovních náhrad při použití elektromobilů, pro které zcela absentovala právní úprava (viz KOOV 518/21.03.18 a KOOV 561/29.01.20). Posun nastal díky vyhlášce MPSV č. 358/2019 Sb., která v § 4 stanoví na rok 2020 také průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Pod písmenem d) je pak uvedena průměrná cena 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Autor: Fučík & partneři