Vykazování peněžních prostředků u Sberbank CZ

Publikováno:
14. duben 2022

Na konci února 2022 Česká národní banka podnikla první kroky k odebrání bankovní licence společnosti Sberbank CZ. V reakci na tuto skutečnost vydala Komora auditorů ČR stanovisko k vykazování peněžních prostředků vedených u Sberbank CZ v rámci sestavení účetní závěrky s rozvahovým dnem 28. 2. 2022 nebo později.

Podle zveřejněného stanoviska by se peněžní prostředky do 100 tis. EUR (stanovená výše pojistného limitu) měly vykazovat nadále jako peněžní prostředky, tzn. součást položky rozvahy „Peněžní prostředky na účtech“. Zůstatky nad tuto částku by měly být evidovány jako součást položky „Jiné pohledávky“ s tím, že je potřeba zvážit nutnost tvorby související opravné položky v rámci vyhodnocení rizika nedobytnosti dané pohledávky. 

Bližší informace jsou uvedeny na oficiálních stránkách Komory auditorů ČR. 

Autor: Grant Thornton Czech Republic