Vyhláška pro jednoduché účetnictví

Publikováno:
22. říjen 2015
Obor:

V souvislosti s novelou zákona o účetnictví, která vrací legislativní úpravu jednoduchého účetnictví, prošla připomínkovým řízením nová vyhláška pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví. Vyhláška stanoví obsahové vymezení účetních knih, a to konkrétně peněžní deník, knihu pohledávek a závazků, pomocné knihy ostatních složek majetku, přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích. Jako poslední, osmý, paragraf je uveden postup při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví. Plánovaná účinnost této vyhlášky je od 1.1.2016.

Autor: Fučík & partneři