Vyhláška o stanovení výše základní sazby zahraničního stravného pro rok 2015

Publikováno:
21. listopad 2014
Obor:

Dne 14. listopadu 2014 Ministerstvo financí České republiky zveřejnilo vyhlášku č. 242/2014 Sb, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015. V příloze k této vyhlášce je přehled základních sazeb zahraničního stravného v cizí měně.  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.  Tímto se ruší vyhláška č. 354/2013 Sb., která stanovila základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014. U nejčastěji navštěvovaných států jako je Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko a Velká Británie nedochází k žádným změnám.

Zde je odkaz na vyhlášku včetně přílohy:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2014/vyhlaska-c-242-2014-sb-19708

Autor: Fučík & partneři