Vrácení DPH z EU za rok 2012

Publikováno:
23. září 2013
Obor:

Pokud jste v roce 2012 zaplatili DPH v jiném členském státě jako plátce, aniž byste měli v tomto státě sídlo nebo provozovnu, máte poslední možnost požádat o vrácení této daně zpět.  Lhůta pro podání žádosti k uplatnění nároku na vrácení DPH končí dne 30. září. Pokud bylo přijaté plnění použito pro účely, kdy vzniká jen částečný nárok na odpočet, bude vrácena pouze část zaplacené daně. Tuto žádost je nutné podat elektronicky prostřednictvím portálu České daňové správy. K žádosti je zapotřebí mít elektronický podpis a oprávnění k přístupu do aplikace, které vydává správce daně (přidělení oprávnění může trvat až 15 dnů). Lhůtu pro podání nelze nijak prodloužit. Limit částek, pro které lze uplatnit nárok na vrácení daně, je 400 EUR (v případě žádosti za období kratší než jeden rok, ale ne kratší než 3 měsíce) a 50 EUR (pro období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce, v případě, že jde o zbytek kalendářního roku). 

Autor: Ivan Fučík