Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží – změna zákona o DPH od 1. 4. 2013

Publikováno:
24. duben 2013
Obor:

S účinností od 1. 4. 2013 se mění ustanovení § 84 týkající se vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží.

Osobám – nepodnikatelům v ČR, kteří nemají místo pobytu na území Evropského společenství bude nově prodávající povinen na vyžádání vystavit doklad o prodeji zboží ve 2 vyhotoveních (ruší se tak povinnost vypisování, předkládání a potvrzování tiskopisu 25 5235 MFin 5235). Tyto doklady o prodeji zboží musí obsahovat následující údaje:

  • na prvním dokladu se uvede údaj „VAT REFUND“
  • na druhém dokladu se uvede údaj „COPY“

Kromě předepsaných údajů uvedených v ustanovení § 84 odst. 3 zákona o DPH je dalším údajem, který doklad musí obsahovat jméno, příjmení a  místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která toto zboží vyveze.

I nadále trvá povinnost, že u tohoto dokladu o prodeji musí být výstup potvrzen od Celního úřadu, který nově bude potvrzovat první vyhotovení tohoto dokladu (doklad s uvedením údaje „VAT REFUND“). První vyhotovení dokladu o prodeji zboží potvrzené od Celního úřadu je plátce povinen uschovávat po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (§ 35 odst. 2 zákona o DPH).

Autor: Ivan Fučík