Volný obchod mezi EU a Japonskem

Publikováno:
2. únor 2019
Obor:

EU a Japonsko uzavřely dohodu o hospodářském partnerství, která vstoupí v platnost již 1. února 2019. Od tohoto data bude možné dovážet do EU většinu výrobků bez cla (až 96 % podpoložek celního tarifu), a zároveň z EU do Japonska to bude možné až u 86 % druhů výrobků původních v EU. Předpokládá se úspora zejména v oblasti dovozu chemických nebo elektro výrobků.

Základem je stanovit původ zboží. To znamená, v jaké zemi bylo zboží získáno a zpracováno. Původ zboží je určen pravidly původu, který pak může být preferenční nebo nepreferenční. Dohoda s Japonskem má v této oblasti mnohá specifika týkající se jak prokazování preferenčního původu, tak znění samotných pravidel původu. Je důležité správné uplatnění preferenčního původu, aby nedocházelo k nesrovnalostem.

Kromě oblasti volného obchodu se zbožím se dohoda o hospodářském partnerství zaměřuje také na sjednocení standardů, jako je např. certifikace pro osobní automobily či zemědělské produkty, liberalizaci a zjednodušení vzájemného obchodu se službami.

Autor: Fučík & partneři