Vláda uzavřela memorandum se společností Uber

Publikováno:
4. květen 2018
Obor:

Dne 30. dubna 2018 uzavřela vláda ČR se společností Uber za účasti zástupců Hlavního města Prahy memorandum, které upravuje zejména následující oblasti:

  • Společnost Uber bude podnikat v ČR na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou a bude dodržovat příslušná ustanovení zákona o silniční dopravě.
  • Dohodne se na pravidelné výměně informací v souladu v českým právem za účelem správy daní, která se bude týkat řidičů samostatně výdělečně činných a právnických osob (dopravců), které mají s Uberem smluvní vztah.
  • Zavede pro své služby EET.
Autor: Fučík & partneři