Vláda schválila zastropování cen energií a odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny

Publikováno:
14. listopad 2022
Obor:

Vláda schválila novelu energetického zákona, která s účinností od 1. 12. 2022 stanovuje maximální stropy cen energií a současně odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny. Novela byla schválena za účelem naplnění nařízení Rady EU, které řeší vysoké ceny energií. Zatímco příslušné nařízení stanovuje maximální strop cen energií ve výši 180 EUR za MWh, česká vláda se rozhodla cenové stropy diferencovat podle typu výrobního zdroje na základě jejich variabilních nákladů a se započtením přiměřeného zisku. Cenové stropy se budou pohybovat v rozmezí 70 – 240 EUR, přičemž nejnižší hodnota se vztahuje k elektřině vyrobené v jaderných elektrárnách, nejvyšší k energii z plynného paliva z biomasy. 

Předmětem odvodu bude tržní příjem z prodeje elektřiny v období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2023. Výrobci budou odvod z nadměrných příjmů posílat státu formou záloh každý měsíc, a to ve výši 90 % z příjmů nad stanovený cenový strop. Odvod se netýká výrobců, kteří provozují výrobní zařízení s výkonem do 1 MW včetně, přečerpávací vodní elektrárny nebo výrobny biometanu. 

Spolu s daní z mimořádných zisků (tzv. windfall tax) se jedná již o druhé zatížení energetických společností v souvislosti s bojem proti vysokým cenám energií. 

Autor: Lukáš Pflug, Tereza Horáková

Autor: Lukáš Pflug, Tereza Horáková