Vláda schválila prodloužení daňových úlev (Liberační balíček III)

Publikováno:
10. červen 2020
Obor:

Vláda dne 8.6.2020 přijala Liberační balíček III, který odkládá povinnost podat daňové přiznání a související platby daně z nabytí nemovitých věcí do 31.12.2020. Dalším bodem je prominutí DPH na bezúplatné dodání ochranných prostředků, u kterých vznikla povinnost přiznat daň v období od 18.5.2020 do 31.7.2020.  

Do 18.8.2020 se posouvá lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, lhůta pro oznámení osvobozeného příjmu, lhůta pro podání dodatečného přiznání k dani z příjmů za rok 2018 u poplatníků, kteří během roku 2019 měnili způsob uplatňování výdajů nebo začali vést účetnictví, daňovou evidenci apod.

Rovněž dochází k prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12.3.2020 do konce roku 2020 za předpokladu, že správce daně individuálně povolil posečkání či úhradu ve splátkách z důvodu opatření proti COVID19. Další úlevou je prominutí správního poplatku za podání žádostí (např. žádost o posečkání nebo splátkování daně) na finanční nebo celní úřad uskutečněných do 31.12.2020.

Případné pokuty za opožděné podaní vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti) se taktéž promíjejí, pokud bylo vyúčtování podáno do konce května 2020.

Autor: Fučík & partneři